Ing. Jindřich Pokora, M.A.

Tento kurz je kombinací mých zkušeností a znalostí v oblastech osobního rozvoje a financí. Působím jako profesionální investiční manažer a také jako osobní kouč a lektor seminářů osobního rozvoje.

Jedna věc je dosáhnout finančního bohatství a druhá věc je dosažení smyslu, naplnění, nadšení a spokojenosti. Tento kurz je o tom, jak dosáhnout oboje, bez kompromisu.

Co získáváte

  • 4 hod 20 min videí rozprostřených do menších bloků, kdy probíráme určitou část naší cesty za finanční svobodou.
  • 37 praktických cvičení, které mají za cíl prohloubit váš vhled: získat nové poznání o sobě samotném, objevit nové cesty, procvičit si principy diskutované ve videích, sestavit si své cíle a cestu, jak dosáhnout své individuální vize.
  • 10 detailně diskutovaných rozlišení mezi vzorci myšlení, prožívání a chování chudých versus bohatých lidí.
  • Návod, jak si konkrétně sestavit smysluplný akční plán osobního rozvoje v jakékoliv oblasti svého života (zde aplikováno na finanční oblast).
  • V případě nespokojenosti možnost žádat o navrácení platby za kurz do 28 dnů od pořízení.Co od kurzu neočekávat

Tento kurz není o tom, do čeho konkrétně investovat. Nečekejte tedy nějaké investiční tipy. Přemýšlení o konkrétních investicích má jistě své místo v našem rozhodování, zároveň, tento kurz dodává základy celé stavebnice finančního zdraví. Co si chci vytvořit ve své oblasti financí? Jak se možná sabotuji na své cestě za prosperitou? Jak se přitom skutečně spojit s prožitkem svobody a radosti? Toto jsou některé z otázek, na které vám tento kurz pomůže odpovědět.

Prosperita je základem, ale ne vůdčím principem pro utváření života. Zachovat ji je ještě těžší, než ji získat.“ - Ludwig Erhard


Online kurz za cenu běžné knihy