Informace o Portálu jsou na: https://www.jindrichpokora.cz/portal/

Kompletní obsah Portálu je zpřístupněn pouze členům


Ceny jsou uvedeny včetně DPH, jsem plátce DPH (odpočet možný).

Instrukce k platbě převodem jsou na: https://www.jindrichpokora.cz/portal/

Níže je možná platba kartou:


Cena je 6610 Kč nebo 270 EUR bez DPH za jeden rok přístupu. Do 21 dní od nákupu můžete požádat o navrácení peněz bez udání důvodu a peníze Vám přijdou zpět.

Celý obsah Portálu má pouze vzdělávací či zábavný charakter. Nejedná se o nabídku investování na kapitálovém trhu. Smyslem služby je podpořit vzdělávání odběratelů skrze ukázky analýz vybraných cenných papírů a finančních výkazů vybraných společností. Velká část tohoto vzdělávání se odehrává na konkrétních příkladech, které ovšem nejsou doporučeními k obchodování. Součástí vzdělávání je také ukázka správy investičního portfolia, kde používám své osobní prostředky. Tento způsob správy portfolia pro vás nemusí být vhodný. Máte příležitost poučit se z mých úspěchů a chyb.

Neposkytuji žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. Nenesu odpovědnost za Vaši případnou ztrátu způsobenou obchodováním na kapitálovém trhu. Investování zahrnuje rizika.

Nejedná se o finanční poradenství, ani investiční poradenství. Na Portálu zveřejňuji své subjektivní názory (včetně úvah o budoucnosti, které budou pravděpodobně odlišné od reality) a svůj přístup k investování. V analýzách používám zdroje, které jsou veřejně dostupné, ve které mám důvěru, nicméně nemůžu garantovat jejich přesnost, stejně jako nemůžu garantovat přesnost materiálů na Portálu.

Neposkytuji individuální rady, do čeho investovat, ani nedávám doporučení ke koupi či k prodeji. Konkrétní investice, které jsou dobré pro mě, nemusí být dobré pro Vás. Kupříkladu, mám více než desetiletý investiční horizont a jsem schopen tolerovat vysokou volatilitu cen na trhu. Pokud potřebujete individuální finanční či investiční poradenství, prosím, obraťte se na kvalifikovaného poradce. Mezi uživatelem Portálu a autorem není žádný poradenský vztah.

Významná část diskutovaných akcií je součástí mého osobního portfolia, což může zkreslovat můj pohled.

Nejsem placen či jinak kompenzován diskutovanými společnostmi.

Pravidla Portálu rozumného investora:

  1. Je zakázáno sdílet přístup na Portál s kýmkoliv dalším.
  2. Je zakázáno bez souhlasu autora (Jindřicha Pokory) jakýmkoliv způsobem šířit obsah Portálu. Šíření je možné pouze s výslovným souhlasem autora.

Porušení pravidel Portálu rozumného investora může ústit ve zrušení členství bez nároku na vrácení již uhrazeného poplatku.